สำนักงานบัญชี บึงกาฬ บุ่งคล้า ศรีวิไล เซกา เมืองบึงกาฬ โซ่พิสัย บึงโขงหลง พรเจริญ ปากคาด


             บริษัท ปังปอน จำกัด ยินดีให้บริการ การจัดทำบัญชี ตรวจสอบเอกสารและลงรายการบัญชี สมุดรายวัน คำนวณพร้อมจัดทำ และนำส่งภาษีอากร ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53 จัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 และประกันสังคม สรุปงบการเงินประจำปี, สรุปงบดุลประจำปี, สรุปกำไรขาดทุนประจำปี ให้คำปรึกษาขั้นตอนการทำเอกสารทางด้านการค้า คอมพิวเตอร์ ออกแบบระบบเอกสารทางการค้า (ใบกำกับภาษี ลงแบบฟอร์ม) วางระบบการตัดสต๊อคสินค้า (ซื้อมาขายไป,โรงงานผลิต,ต้นทุนผลิต) วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อควมคุม (การเงิน,บัญชี,คุมสินค้า) แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์การใช้ซอฟท์แวร์ บัญชีสำเร็จรูป โปรแกรม Express (เอ็กซ์เพรส) ด้านจดทะเบียน จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ร้านค้า จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง เช่น ชื่อ, ที่อยู่, เพิ่ม, ลดสาขา, เลิกกิจการ ขอมีเลข และบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี และจดทะเบียนขอเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม จดเข้าระบบประกันสังคม ทำไมต้อง? สำนักงาน สัตยารักษ์ การบัญชี ลดภาระในการควบคุมพนักงาน และบริหารงานด้านบัญชี เช่น การลาออกของพนักงานบัญชี การขึ้นเงินเดือน รวมทั้งการจ่ายโบนัสแก่พนักงานบัญชีเพื่อจูงใจ ในการทำงาน หรือ การจ่ายเงินเดือนสูง สำหรับพนักงานบัญชีที่มีความรู้ความสามารถด้านบัญชี และภาษีอากร ได้งบการเงินที่ถูกต้อง และเชื่อถือได้ สะท้อนข้อเท็จจริงตามรายการค้า รวมถึงคำแนะนำในการดำเนินกิจการ และมีการจัดทำอย่างถูกต้องตามพรบ.การบัญชี และประมวลรัษฎากร ประหยัดภาษีอากร และลดความเสี่ยงในการถูกตรวจสอบ จัดทำ และยื่นแบบภาษีอากรได้อย่างถูกต้อง ทันต่อเวลา ไฟม่ต้องเสียค่าปรับ

              บริษัท ปังปอน จำกัด ( สำนักงานใหญ่) 47/103 หมู่ที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 02-964-9800, 081-931-8341 website: Email: 9622104@gmail.com

           รับจดทะเบียนบริษัทบึงกาฬิ จดทะเบียนบริษัทบึงกาฬิ รับจดทะเบียนบริษัทจังหวัดบึงกาฬิ จดทะเบียนบริษัทจังหวัดบึงกาฬิ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบึงกาฬิ รับทำบัญชีบึงกาฬิ ทำบัญชีบึงกาฬิ รับวางระบบบัญชีบึงกาฬิ วางระบบบัญชีบึงกาฬิ รับตรวจสอบบัญชีบึงกาฬิ ตรวจสอบบัญชีบึงกาฬิ อำเภอเมืองบึงกาฬ พรเจริญ โซ่พิสัย เซกา ปากคาด บึงโขงหลง ศรีวิไล บุ่งคล้า บริษัท ปังปอน จำกัด ยินดีให้บริการ รับจดทะเบียนบริษัท ใน จังหวัดบึงกาฬ ทั้ง 8 อำเภอ 53 ตำบล 599 หมู่บ้านแบ่งเป็น อำเภอเมืองบึงกาฬ อำเภอพรเจริญ อำเภอโซ่พิสัย อำเภอเซกา อำเภอปากคาด อำเภอบึงโขงหลง อำเภอศรีวิไล อำเภอบุ่งคล้า     จังหวัดบึงกาฬ อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ๗๕๑ กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด ๔,๓๐๕ ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง มีน้ำตก ภูเขา มีพื้นที่ติดต่อกับแม่น้ำโขง และแขวงบริคำไชย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แบ่งการปกครองออกเป็น ๘ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองบึงกาฬ อำเภอปากคาด อำเภอโซ่พิสัย อำเภอศรีวิไล อำเภอพรเจริญ อำเภอเซกา อำเภอบึงโขงหลง และอำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ เป็นจังหวัดที่มีการร้องขอให้จัดตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2537 แต่ไม่ผ่านกระบวนการพิจารณาในขณะนั้น และได้มีการนำเข้าการพิจารณาอีกครั้ง โดยผ่านมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 3 สิงหาคม 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และออกเป็นพระราชบัญญัติในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ • สำนักงานบัญชี ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ลำลูกกา สาขาตำบลคูคต ลาดหลุมแก้ว คลองหลวง ห...
 • สำนักงานบัญชี นนทบุรี ปากเกร็ด เทศบาลนครนนทบุรี สาขาแขวงท่าทราย เทศบาลเมืองปากเก...
 • สำนักงานบัญชี มหาสารคาม กุดรัง เมืองมหาสารคาม เชียงยืน โกสุมพิสัย นาเชือก ยางสีส...
 • สำนักงานบัญชี กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ไทรโยค บ่อพลอย ศรีสวัสดิ์ ท่ามะกา ท่าม่วง...
 • สำนักงานบัญชี บุรีรัมย์ บ้านกรวด นางรอง สตึก นาโพธิ์ บ้านใหม่ไชยพจน์ โนนสุวรรณ ห...
 • สำนักงานบัญชี พะเยา จุน เมืองพะเยา ภูกามยาว เชียงม่วน แม่ใจ ดอกคำใต้ ปง เชียงคำ ...
 • สำนักงานบัญชี ปัตตานี หนองจิก โคกโพธิ์ ไม้แก่น ยะหริ่ง มายอ สายบุรี ทุ่งยางแดง ย...
 • สำนักงานบัญชี เพชรบุรี บ้านลาด เมืองเพชรบุรี ชะอำ แก่งกระจาน เขาย้อย หนองหญ้าปล้...
 • สำนักงานบัญชี เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี เขาค้อ น้ำหนาว เมืองเพชรบูรณ์ หล่มสัก ชนแดน ...
 • สำนักงานบัญชี สงขลา เทศบาลตำบลบ้านพรุ สิงหนคร สะเดา สทิงพระ เทพา สะบ้าย้อย บางกล...

 • สำนักงานบัญชี บึงกาฬ บุ่งคล้า ศรีวิไล เซกา เมืองบึงกาฬ โซ่พิสัย บึงโขงหลง พรเจริญ ปากคาด

  วันที่: 17 ก.พ. 2552


  Tags: สำนักงานบัญชี สำนักงานบัญชี*ทุ่งคา สำนักงานบัญชีกะทู้ สำนักงานบัญชีกำแพงเพชร สำนักงานบัญชีคลองลาน สำนักงานบัญชีชนแดน สำนักงานบัญชีถลาง สำนักงานบัญชีทุ่งสมอ สำนักงานบัญชีน้ำหนาว สำนักงานบัญชีบึงกาฬ สำน