ฝากเงินอย่างไรให้รวยได้


[Total: 2 Average: 5]
          สำหรับคนในสมัยนี้นิยมฝากเงินหรือเก็บเงินไว้ในธนาคาร เนื่องจากเป็นวิธีที่มีความปลอดภัยมีค่าตอบแทนให้ในรูปของดอกเบี้ย แต่หลากหลายคนก็ยังไม่มีความเข้าใจอยู่ดีว่าต้องมีการฝากแบบไหน ธนาคารใด จึงจะสามารถทำให้รวยได้ ซึ่งในแต่ละธนาคารนั้นมีประเภทของเงินฝากที่มีดอกเบี้ยแตกต่างกันออกไป ดังนั้นเราจึงควรที่มีการทำความเข้าใจ กับบัญชีแต่ละประเภทของธนาคาร ที่จะมีการตัดสินใจ

1.บัญชีออมทรัพย์ เป็นบัญชีที่ทางเจ้าของบัญชีจะสามารถเบิกถอนได้ หรือมีการโอนไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกสบาย ซึ่งข้อดีคือจะเป็นแบบอิสระในการใช้งานได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะมีการถอนหรือฝาก ไม่มีข้อจำกัดใด ๆ นอกจากนี้วงเงินในบัญชี ก็ยังมีข้อเสีย คือ ประเภทนี้จะมีอันตราดอกเบี้ยที่ต่ำ แถมยังถูกเก็บภาษีดอกเบี้ยอีกต่างหาก
2.บัญชีฝากประจำ เป็นบัญชีที่ได้มีการกำหนดระยะเวลาในการฝากถอน อย่างเช่น 3 เดือน , 6เดือน หรือจะเป็น 1 ปี ก็ว่ากันต่อไป สำหรับข้อจำกัดของบัญชีประเภทนี้จะมีการฝากถอน เพราะบัญชีประเภทนี้มักจะมีดอกเบี้ยสูงแต่ก็ต้องถอนตามระยะเวลาที่กำหนดเพียงเท่านั้น ไม่เช่นนั้นก็จะไม่สามารถได้ดอกเบี้ยได้
3.บัญชีฝากออมทรัพย์แบบพิเศษ จะหมายถึง ฝากแบบเงื่อนไข้ ตามเป้าหมาย บางอย่าง คือ ผู้ที่นำฝากจะต้องฝากเงินในจำนวนเท่ากันทุกเดือน จนกว่าจะครบตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ สำหรับข้อดีคือให้ดอกเบี้ยที่สูงกว่าการฝากเงินแบบออมทรัพย์ธรรมดา แต่ข้อเสีย จะสามารถเบิกเงินได้เดือนละครั้ง

          ดังนั้นการฝากเงินที่จะทำให้รวยได้ ด้วยระบบแบนี้ก็ทำให้มีเงินออมในบัญชีแต่ละรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าคุณเองจะเลือกวิธีการออมแบบใดเป็นหลัก เพื่อที่จะทำให้มีเงินบัญชีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยที่คุณเองยังสามารถได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนกัน และนี่ก็ถือได้ว่าเป็นการออมแบบวิธีหนึ่งที่จะช่วยคุณได้เช่นกัน

 • ต้นทุนทางการเงิน คือ ( Financial cost )
 • หมายเหตุประกอบงบการเงิน คือ ( Notes to financial statements )
 • เกณฑ์เงินสด คือ ( Cash Basis )
 • เงินลงทุนระยะยาว คือ ( Long-term Investment )
 • หลักเงินค้างหรือเกณฑ์คงค้าง คือ ( The Accrual Principle )
 • เจ้าหนี้เงินยืมกรรมการ คือ ( Payable to borrowers )
 • ตั๋วสัญญาใช้เงิน คือ ( Promissory Note )
 • เงินยืมกรรมการ คิดดอกเบี้ย เท่าไร
 • เงินขาดและเกินบัญชี คือ ( Cash Short and Over )
 • เงินลงทุน คือ ( Investment )

 • ฝากเงินอย่างไรให้รวยได้

  วันที่: 3 เม.ย. 2560


  Tags: การออมเงิน ฝากเงิน สำนักงานบัญชี ออมเงิน