สูตรทางบัญชี คำนวณหา กำไรสะสมปลายงวด สูตรหา กำไรสะสมปลายงวด

Click to rate this post!
[Total: 369 Average: 5]

กำไรสะสมปลายงวด  =  กำไรสะสมต้นงวด  +  กำไรสุทธิ  –  เงินปันผลจ่าย

สูตรทางบัญชี คำนวณหา กำไรสะสมปลายงวด สูตรหา กำไรสะสมปลายงวด
(Visited 1,581 times, 1 visits today)
 
โทร.081-931-8341