สูตรทางบัญชี คำนวณหา ค่าใช้จ่ายรวม สูตรหา ค่าใช้จ่ายรวม

Click to rate this post!
[Total: 313 Average: 5]

ค่าใช้จ่ายรวม  =  รายได้ รวม  –  กำไรสุทธิ


สูตรทางบัญชี คำนวณหา ค่าใช้จ่ายรวม สูตรหา ค่าใช้จ่ายรวม
สูตรทางบัญชี คำนวณหา ค่าใช้จ่ายรวม สูตรหา ค่าใช้จ่ายรวม
(Visited 906 times, 1 visits today)