สูตรทางบัญชี คำนวณหา ค่าใช้จ่ายรวม สูตรหา ค่าใช้จ่ายรวม

Click to rate this post!
[Total: 21 Average: 5]

ค่าใช้จ่ายรวม  =  รายได้ รวม  –  กำไรสุทธิ


สูตรทางบัญชี คำนวณหา ค่าใช้จ่ายรวม สูตรหา ค่าใช้จ่ายรวม
(Visited 236 times, 3 visits today)