สูตรทางบัญชี คำนวณหา กำไรสุทธิ สูตรหา กำไรสุทธิ

Click to rate this post!
[Total: 21 Average: 5]

กำไรสุทธิ  =  รายได้ รวม  –  ค่าใช้จ่ายรวม

สูตรทางบัญชี คำนวณหา กำไรสุทธิ สูตรหา กำไรสุทธิ
(Visited 1,198 times, 14 visits today)