สูตรทางบัญชี คำนวณหา กำไรสะสมปลายปี สูตรหา กำไรสะสมปลายปี

Click to rate this post!
[Total: 148 Average: 5]

กำไรสะสมปลายปี  =  กำไรสะสมต้นปี  +  กำไรสุทธิ  –  เงินปันผลจ่าย

สูตรทางบัญชี คำนวณหา กำไรสะสมปลายปี สูตรหา กำไรสะสมปลายปี
สูตรทางบัญชี คำนวณหา กำไรสะสมปลายปี สูตรหา กำไรสะสมปลายปี


บทความแนะนำ : -------------------------

(Visited 355 times, 1 visits today)
 
โทร.081-931-8341