สูตรทางบัญชี คำนวณหา ส่วนของผู้ถือหุ้น สูตรหา ส่วนของผู้ถือหุ้น

Click to rate this post!
[Total: 24 Average: 5]

ส่วนของผู้ถือหุ้น  =  ทุนหุ้นสามัญ  +  กำไรสะสมปลายปี

สูตรทางบัญชี คำนวณหา ส่วนของผู้ถือหุ้น สูตรหา ส่วนของผู้ถือหุ้น
(Visited 112 times, 1 visits today)