สูตรทางบัญชี คำนวณหา ส่วนของผู้ถือหุ้น สูตรหา ส่วนของผู้ถือหุ้น

Click to rate this post!
[Total: 134 Average: 5]

ส่วนของผู้ถือหุ้น  =  ทุนหุ้นสามัญ  +  กำไรสะสมปลายปี

สูตรทางบัญชี คำนวณหา ส่วนของผู้ถือหุ้น สูตรหา ส่วนของผู้ถือหุ้น
สูตรทางบัญชี คำนวณหา ส่วนของผู้ถือหุ้น สูตรหา ส่วนของผู้ถือหุ้น


บทความแนะนำ : -------------------------

(Visited 396 times, 1 visits today)
 
โทร.081-931-8341