มีรถยนต์ส่วนตัว นำมาใช้ในกิจการ


นำรถยนต์คันเก่าจดทะเบียนก่อนตั้งบริษัทเป็นรถยนต์ส่วนตัว มาใช้ในกิจการ และต้องการหักค่าใช้จ่ายของรถจะต้องทำอย่างไรบ้างครับ


ตอบ: ต้องทำสัญญาเช่ารถยนต์ โดยนิติบุคคลเช่าจากเจ้าของรถยนต์ค่ะ และหัก ณ ที่จ่าย 5 % ของค่าเช่านำส่งกรมสรรพากรค่ะ (แต่ค่าเช่าก็จะเป็นรายได้ของเจ้าของรถยนต์ด้วยนะค่ะ)  • ซื้อเก้าอี้มาใช้ในสำนักงาน บันทึกเป็นอะไรค่ะ
  • ถ้ามีการเช่าเต็นท์และพัดลมไอน้ำเพื่อมาใช้จัดงานจากบุคคลธรรมดา หักภาษี ณ ที่จ่ายอ...
  • การนำใบกำกับภาษีมาใช้อายุไม่เกิน 6 เดือน
  • บริษัทที่จดเลิกแล้ว จะนำกลับมาใช้ใหม่ได้ไหม
  • กรรมการนำรถเก๋งมาใช้ในกิจการ ค่าน้ำมันได้หรือไม่ค่ะ

  • มีรถยนต์ส่วนตัว นำมาใช้ในกิจการ

    วันที่: 4 ต.ค. 2555


    Tags: นำ รถ ส่วนตัว มา ใช้ ใน กิจการ บริษัทเช่ารถยนต์กรรมการ นำ รถ กรรมการ มา ใช้ สัญญาเช่ารถยนต์ บริษัท ตัวอย่างสัญญาเช่ารถยนต์กรรมการ กรรมการ ให้ บริษัท เช่า รถ บริษัทเช่ารถพนักงาน ค่า น้ำมัน รถ กรรมการ