บิลค่าน้ำมันสามารถหักภาษีมูลค่าเพิ่มได้หรือไม่ครับ


บิลค่าน้ำมันสามารถหักภาษีมูลค่าเพิ่มได้หรือไม่ครับ จดทะเบียนเป็นบริษัท รับเหมาก่อสร้าง ไปเติมน้ำมันรถกระบะเป็นน้ำมันดีเซล แต่รถเป็นเจ้าของกิจการ ตอนออกบิล ขอเป็นชื่อบริษัท สามารถนำมาหักภาษี มูลค่าเพิ่มได้หรือเปล่าครับ มีวิธีแนะนำอื่นๆอีกหรือเปล่าครับ
ตอบ: บิลค่าน้ำมันไม่สามารถนำมาหักภาษีมูลค่าเพิ่มได้ค่ะ แต่สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้ค่ะ

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหักณ.ที่จ่าย เงินประกันผลงาน ของ งานบริการ รับเหมาก่อสร้าง
 • ของแถม ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • การบันทึกบัญชี ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ผู้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มจะเป็นผู้ประกอบการที่อยู่นอกระบบภาษี
 • สินค้าสูญหาย ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
 • การวางประกันภาษีมูลค่าเพิ่ม และ การถอนประกันภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • การบันทึกบัญชี ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ 30
 • การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 0
 • กรณีโดนขีดชื่อออกจากทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ (VAT)

 • บิลค่าน้ำมันสามารถหักภาษีมูลค่าเพิ่มได้หรือไม่ครับ

  วันที่: 4 ต.ค. 2555