การตีราคาสินค้าเป็นเงินตราตางประเทศ

Click to rate this post!
[Total: 60 Average: 5]

การตีราคาสินค้าเป็นเงินตราตางประเทศเมื่อกิจการมีการซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบเพื่อมาจำหน่ายเป็นเงินตราต่างประเทศ กิจการจะต้องมีการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย ซึ่งตามกฏหมายการจัดทำบัญชีจ้ต้องบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นเป็นเงินตราไทย ดังนั้นเมื่อกิจการได้มีการซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบ เป็นเงินตราต่างประเทศจะต้องมีการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย ตามมาตรา 65 ทวิ (8) คือ ราคาทุนของสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ ให้คำนวณเป็นเงินตราไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนในท้องตลาดของวันที่ได้สินค้านั้นมา เว้นแต่เงินตราต่างประเทศนั้นจะแลกได้ในอัตราทางราชการ ก็ให้คำนวณเป็นเงินตราไทยตามอัตราทางราชการนั้นการตีราคาสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศRelated Posts via Categoriesผู้นำเข้าและส่งออกที่ได้รับการยกเว้นภาษี (1)การยกเลิกใบกำกับภาษี (1)การจำหน่ายหนี้สูญในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (1)การชำระค่าภาษีอากรศุลกากร (1)อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (1)


ตอบ: [center][b]wanwan017 wanwan018 wanwan017[/b][/center]

การตีราคาสินค้าเป็นเงินตราตางประเทศ
การตีราคาสินค้าเป็นเงินตราตางประเทศ

(Visited 4 times, 1 visits today)

มีข้อสงสัย เพิ่มเติม ติดต่อสอบถาม ค่าบริการรับทำบัญชี” ได้ทาง Line ID @E200 หรือ โทร. 081-931-8341 ทางเรามีทีมงานมืออาชีพ ที่พร้อมจัดการปัญหา ไว้คอยให้บริการ