เอกสารประกอบ การ วางบิล


[Total: 2 Average: 5]

เกี่ยวกับการวางบิล ขอสอบถาม ว่าเอกสาร ที่ต้องใช้ในการวางบิลจะต้องมีอะไร ในส่วนนี้เอกสารที่มีอยู่จะเป็น

1.ใบ PO

2.ใบเสนอราคา

3.ใบส่งมอบงาน

ในส่วนนี้จะต้องมีใบแจ้งหนี้หรือเปล่า

 

- ต้นฉบับใบแจ้งหนี้/ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี (กรณีขายสินค้า) หรือสำเนาใบแจ้งหนี้ (กรณีให้บริการ)  ทั้งนี้ ให้นำสำเนาหรือต้นฉบับไปด้วยเพื่อให้ลูกค้าลงนามยืนยัน

 

- ใบวางบิล กรณีลูกค้าต้องการ หรือบริษัทต้องการให้ลงนามเป็นหลักฐานการวางบิล สำหรับจำนวนสำเนาที่ต้องใช้ขึ้นอยู่กับแต่ละองค์การ ควรสอบถามข้อมูลลูกค้าเพื่ออ้างอิงในการวางบิลและการรับเงิน  • แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้ใบวางบิล

  • เอกสารประกอบ การ วางบิล

    วันที่: 5 พ.ค. 2557


    Tags: เอกสารประกอบการวางบิล ใบวางบิล บุคคลธรรมดา แบบฟอร์มใบวางบิล invoice ใบวางบิล ภาษาอังกฤษ ระเบียบการวางบิลรับเช็ค ใบแจ้งหนี้ คือ การออกใบแจ้งหนี้ ตัวอย่างการวางบิล