ค่าโทรศัพท์มือถือ ชื่อกรรมการ และ ชื่อพนักงาน

Click to rate this post!
[Total: 203 Average: 5]

ค่าโทรศัพท์มือถือชื่อกรรมการและชื่อพนักงาน ที่ใช้ในกิจการบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้หรือไม่ค่ะ wanwan012ค่าโทรศัพท์มือถือ ชื่อกรรมการ และ ชื่อพนักงาน

(Visited 556 times, 1 visits today)
 
โทร.081-931-8341