อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มของธุกิจส่ง-ออก ต่างประเทศ


ดิฉันประกอบกิจการส่ง-ออก ไปประเทศจีน ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราเท่าไหร่ค่ะ...?
ตอบ: อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บจากบุคคลทั้ง 3 กลุ่ม คือ 1. อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7 สำหรับการขายสินค้า หรือให้บริการทุกประเภท รวมทั้งการนำเข้า (อาจจะเพิ่ม - ลด ได้ตามสภาวะทางเศรษฐกิจ) 2. อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 1.5 สำหรับการขายสินค้า หรือให้บริการของผู้ประกอบการ ที่มีรายรับระหว่าง 600,000 บาท ถึง 1,200,000 บาท ต่อปี 3. อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 0 ใช้กับธุรกิจการส่งสินค้าออกไปต่างประเทศการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ ฯลฯ *** จากคำถามข้างบน ประกอบกิจการส่ง-ออก ไปยังประเทศจีน ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 0 ซึ่งตรงกับข้อ 3 ค่ะ...><

 • การบันทึกบัญชี แบบ Fob นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ
 • ในกรณีที่ได้รับค่านายหน้าจากต่างประเทศ ต้องเสียภาษีหรือไม่
 • ค่าลดหย่อนบุตร ที่ศึกษาในต่างประเทศนำมาหักได้เท่าไรค่ะ
 • การยื่นแบบแสดงรายการภาษีของชาวต่างประเทศ
 • เรื่องการจ่ายเงินออกนอกประเทศ ต้องยื่น 54 หรือ 36 หรือไม่ กรณีอย่างนี้
 • ภาษีระหว่างประเทศ
 • กิจการซื้อสินค้าจากต่างประเทศ โดยมีเงื่อนไขแบบ F.O.B Shipping Point บันทึกบัญชีอ...
 • สิ่งที่ควรระวังก่อนเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศเวียดนาม เพื่อนบ้านของไทย
 • สำนักงานบัญชี ปราจีนบุรี ประจันตคาม นาดี ตาพระยา กบินทร์บุรี ศรีมหาโพธิ ศรีมโหสถ...
 • ผลงานที่สำคัญของสมาคมนักบัญชีที่มีต่อวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย

 • อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มของธุกิจส่ง-ออก ต่างประเทศ

  วันที่: 6 พ.ค. 2557