อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มของธุกิจส่ง-ออก ต่างประเทศ

Click to rate this post!
[Total: 20 Average: 5]

ดิฉันประกอบกิจการส่ง-ออก ไปประเทศจีน ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราเท่าไหร่ค่ะ…?


ตอบ: อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บจากบุคคลทั้ง 3 กลุ่ม คือ

1. อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7 สำหรับการขายสินค้า หรือให้บริการทุกประเภท รวมทั้งการนำเข้า (อาจจะเพิ่ม – ลด ได้ตามสภาวะทางเศรษฐกิจ)

2. อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 1.5 สำหรับการขายสินค้า หรือให้บริการของผู้ประกอบการ ที่มีรายรับระหว่าง 600,000 บาท ถึง 1,200,000 บาท ต่อปี

3. อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 0 ใช้กับธุรกิจการส่งสินค้าออกไปต่างประเทศการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ ฯลฯ

*** จากคำถามข้างบน ประกอบกิจการส่ง-ออก ไปยังประเทศจีน ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 0 ซึ่งตรงกับข้อ 3 ค่ะ…><

อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มของธุกิจส่ง-ออก ต่างประเทศ
(Visited 3 times, 1 visits today)