ค่าศูนย์กระจายสินค้า หัก ณ ที่จ่ายเท่าไหร่


ค่าศูนย์กระจายสินค้า หัก ณ ที่จ่ายเท่าไหร่ wanwan006
ตอบ: ค่ากระจายสินค้า ถือว่าเป้นค่าบริการประเภทนึง ที่กรมสรรพากรกำหนดให้ต้องหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3 ค่ะ wanwan012

 • การหักภาษี ณ ที่จ่ายค่าโทรศัพท์
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหักณ.ที่จ่าย เงินประกันผลงาน ของ งานบริการ รับเหมาก่อสร้าง
 • การใช้ ภาษีหัก ณ ที่จ่ายข้ามปี
 • การบัญทึกบัญชี ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายปีก่อน
 • หัก ณ ที่จ่าย ค่าบริการอินเตอร์เน็ต
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax)
 • ภาษี หักณที่จ่าย ค่าเช่า
 • ค่าที่พักโรงแรม ต้องหัก ภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่คะ
 • ค่านายหน้าต่างประเทศ วิธีจ่ายค่าคอมมิชชั่น หัก ณ ที่จ่าย
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีจ้างแมสเซ็นเจอร์ ข้างนอก

 • ค่าศูนย์กระจายสินค้า หัก ที่จ่ายเท่าไหร่

  วันที่: 7 พ.ค. 2557