ค่าศูนย์กระจายสินค้า หัก ณ ที่จ่ายเท่าไหร่


[Total: 2 Average: 5]
ค่าศูนย์กระจายสินค้า หัก ณ ที่จ่ายเท่าไหร่ wanwan006
ตอบ: ค่ากระจายสินค้า ถือว่าเป้นค่าบริการประเภทนึง ที่กรมสรรพากรกำหนดให้ต้องหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3 ค่ะ wanwan012

 • การหักภาษี ณ ที่จ่ายค่าโทรศัพท์
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหักณ.ที่จ่าย เงินประกันผลงาน ของ งานบริการ รับเหมาก่อสร้าง
 • ตัวอย่าง หักณที่จ่ายค่าโทรศัพท์
 • การใช้ ภาษีหัก ณ ที่จ่ายข้ามปี
 • การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีจัดบูธแสดงสินค้า
 • การบันทึกบัญชี ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายปีก่อน
 • ค่าโทรศัพท์ไม่ถึง 1,000 บาท ต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่
 • ค่าที่พักโรงแรม ต้องหัก ภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่คะ
 • ค่าขนส่ง ที่จ่ายให้กับบุคคลนำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้อย่างไร
 • ภาษี หักณที่จ่าย ค่าเช่า

 • ค่าศูนย์กระจายสินค้า หัก ที่จ่ายเท่าไหร่

  วันที่: 7 พ.ค. 2557