ห้างหุ้นส่วนจำกัด

Click to rate this post!
[Total: 103 Average: 5]

ลักษณะของห้างหุ้นส่วนจำกัด?


บทความแนะนำ : -------------------------


ตอบ: 1. ประกอบด้วยผู้เป็นหุ้นส่วนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป

2. มีหุ้นส่วน 2 จำพวก คือ

(1) หุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิด ได้แก่ ผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคน ซึ่งรับผิดจำกัด เพียงจำนวนเงินที่ตนรับว่าจะลงทุนในห้างหุ้นส่วนเท่านั้น

(2) หุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด ได้แก่ หุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคน ซึ่งรับผิดในบรรดาหนี้สิน ทั้งปวงของห้างหุ้นส่วน โดยไม่จำกัดจำนวน

3. หุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิด ต้องลงหุ้นด้วยเงินหรือทรัพย์สินจะลงหุ้นด้วยแรงงานไม่ได้

4. ผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ จะเป็นได้เฉพาะแต่ผู้เป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดเท่านั้น

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด

(Visited 54 times, 1 visits today)
 
โทร.081-931-8341