อ่างเก็บน้ำแม่วังส้าน

Click to rate this post!
[Total: 44 Average: 5]

วันเปิดทำการ: ทุกวันเวลาเปิดทำการ: 08.00 – 16.30ตำบลนครเจดีย์ มีทิวทัศน์สวยงามมองเห็นภูเขาล้อมรอบ มีเรือนแพให้พักผ่อน พร้อมทั้งร้านอาหารบริการ การเดินทาง จากที่ว่าการอำเภอป่าซางไปตามทางหลวงหมายเลข 106 ประมาณ 13 กิโลเมตร ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 30-31 ถึงทางแยกเข้าบ้านโป่งรู เข้าไปประมาณ 4 กิโลเมตรที่มา บทความและรูปภาพ : ททท. Related Posts via Categoriesอ่างเก็บน้ำแม่ธิ (1)อ่างเก็บน้ำทาสบเส้า (1)พระธาตุดวงเดียว (เวียงเจดีย์) (1)บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ดอยขะม้อ (1)กู่ช้าง-กู่ม้า (1)


ตอบ: [center] wanwan021 wanwan019[/center]

อ่างเก็บน้ำแม่วังส้าน
อ่างเก็บน้ำแม่วังส้าน

(Visited 7 times, 1 visits today)