การยื่น ภงด.51,50 บริษัทเปิดใหม่

Click to rate this post!
[Total: 107 Average: 5]

การยื่น ภงด.51,50 บริษัทเปิดใหม่ ต้องยื่นเมื่อไหรค่ะ wanwan016


ตอบ: ภ.ง.ด.51 คืองบประมาณกำไรขาดทุนครึ่งปี กิจการที่เปิดขึ้นในปีแรกได้รับยกเว้นไม่ต้องยื่นแบบค่ะภ.ง.ด.50 คือแบบที่ทุกกิจการต้องยื่นทุกสิ้นรอบงวดระยะเวลาบัญชี

การยื่น ภงด.51,50 บริษัทเปิดใหม่
การยื่น ภงด.51,50 บริษัทเปิดใหม่

(Visited 37 times, 1 visits today)
 
โทร.081-931-8341
 
Scroll to Top