การบวก 7 หัก 3 คือ


สงสัยที่บอกว่า บวก 7 หัก 3 มันคืออะไร และมีวิธีทำอย่างไร


คำคำนี้ คงมีคนพูดกันเยอะ สำหรับงานประเภท บริการค่ะ คำว่า บวก 7 นะค่ะ ก็คึอ รายได้บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ค่ะ ส่วนหัก 3 ก็คือ ค่าบริการก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม ถูกหัก ณ ที่จ่าย 3 % ค่ะ เช่นรายได้ค่าบริการ 2,000 บาท บวก7 คือ Vat 140 บาท ค่ะ ส่วนหัก ณ ที่จ่าย ก็คือ 60 บาท
ยกตัวอย่างเพิ่มเติม
ได้รับค่าบริการมา 32,100 บาท
ยอดเงิน 30,000*7% =  2,100 บาท (เป็นยอด Vat)
ยอดรวม Vat = 32,100 บาท ( 30,000 + 2,100 )
หัก ณ ที่จ่าย 3% 30,000*3% = 900 บาท

คงเหลือเงินรับ 32,100 - 900 = 31,200 บาท

*** บวก 7 หัก 3 ก็คือ ค่าบริการบวกด้วย Vat 7% และหักด้วยภาษี ณ ที่จ่าย 3 % นั่นเองการบวก 7 หัก 3 คือ

วันที่: 8 พ.ค. 2557


Tags: วิธีหายอดก่อนหัก 3 หัก ณ ที่จ่าย 3 คํานวณ สูตร excel หักภาษี 3 วิธีคิด 3 เปอร์เซ็นต์ วิธีคิด หัก ณ ที่จ่าย 3 โปรแกรมคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม วิธีเขียน หัก ณ ที่จ่าย 3 โปรแกรมคำนวณ ภาษี ออกให้