ค่าเสื่อมราคารถยนต์ บันทึกกี่ปี


[Total: 2 Average: 5]
ค่าเสื่อมราคารถยนต์ บันทึกกี่ปีค่ะ wanwan037
ตอบ: ค่าเสื่อมราคารถยนต์ บันทึกตามอายุของการใช้งานของทรัพย์สินนั้นค่ะ แต่ต้องไม่เกินอายุการใช้งาน 5 ปีค่ะ หรือในอัตราร้อยละ 20 แต่ต้องไม่เกิน มูลค่า 1,000,000 บาทค่คะ wanwan012 wanwan012

 • ค่าเสื่อมราคาสะสม คือ ( Accumulated depreciation )
 • ค่าเสื่อมราคา คือ ( Depreciation )
 • คิดค่าเสื่อมราคา วิธีอัตราเร่ง คือ ( Accelerated Method ) หรือวิธีอัตราลดลง คือ ...
 • ค่าเสื่อมราคา คือ ( Depreciation )
 • การนำมาค่าเสื่อมราคาหักออกจากบัญชีสินทรัพย์โดยตรง ถือว่าเป็นการบันทึกที่ผิดหลัก...
 • วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาของบ้านมีวิธีการคิดอย่างไรคะ ผู้รู้ช่วยตอบที
 • กิจการทำสัญญาเช่าอาคารเพื่อใช้ในการดำเนินงาน โดยกิจการในฐานะผู้เช่ามีหน้าที่จะต้...
 • เพิ่มอายุการคิดค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรต้องแก้ไขงบการเงินไหมค่ะ
 • ค่าเสื่อมราคา และการด้อยค่าของสินทรัพย์
 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการหักค่าเสื่อมราคา

 • ค่าเสื่อมราคารถยนต์ บันทึกกี่ปี

  วันที่: 9 พ.ค. 2557


  Tags: โปรแกรมคิดค่าเสื่อมราคารถยนต์ วิธีคิดค่าเสื่อมราคารถยนต์ ตามหลักการบัญชี บัญชี ค่า เสื่อม ราคา รถยนต์ อัตราค่าเสื่อมราคารถบรรทุก ค่าเสื่อมราคารถยนต์ บวกกลับ คอมพิวเตอร์คิดค่าเสื่อมกี่ปี อัตราค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร สูตรวิธีการคิดค่าเสื่อมราคา