ภาษีซื้อห้ามขอคืน คือ (Purchase tax, no refund request)


ภาษีซื้อห้ามขอคืน

1 ภาษีซื้อที่ห้ามขอคืน หรือ เครดิตภาษีขาย แต่ให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายได้

2. ภาษีซื้อที่ห้ามขอคืน หรือ เครดิตภาษีขาย และห้ามถือเป็นค่าใช้จ่าย เช่น 2 กรณีนี้

   -กรณีไม่มีหลักฐานใบกำกับ ภาษีซื้อที่เกิดขึ้นในการดำเนินการ แต่ไม่มีหลักฐานใบกำกับภาษี ( มาตรา 82/5 ( 1 ) ) " ห้ามขอคืน หรือนำไปเครดิตภาษีขาย และห้ามถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ "

   - กรณีมีใบกำกับภาษีแต่ไม่สามารถแสดงได้ว่ามีการชำระภาษีซื้อ " ห้ามขอคืน หรือนำไปเครดิตภาษีขาย และห้ามถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ "

3. กรณีมีใบกำกับภาษี แต่ข้อความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ตามมาตรา 86/4 " ห้ามขอคืน หรือนำไปเครดิตภาษีขาย และห้ามถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ "

4. ภาษีซื้อที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการ " ห้ามขอคืน หรือนำไปเครดิตภาษีขาย และห้ามถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ " • ภพ.36 ใช้สิทธิ์ขอคืนภาษีภายในกี่เดือน เหมือน ภาษีซื้อทั่วไปหรือไม่
 • การขอคืนภาษี
 • การเครดิตขอคืนภาษี
 • ขอคืนภาษี
 • การขอคืนภาษีซื้อในการซื้ออาคารมาลงทุน
 • การขอคืนภาษีธุรกิจเฉพาะ
 • ค่าซ่อมรถกะบะ(ชื่อบริษัท)ภาษีซื้อสามารถขอคืนได้ไหม
 • ค่าส่งเสริมการขายที่บริษัทลูกค้าขอคืน 3% ย้อนหลังได้กี่เดือน
 • อยากขอคืนภาษี 3%มีวิถีการคำนวนรึเปล่าค่ะ
 • รถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน สามารถขอคืนภาษีได้ไหม

 • ภาษีซื้อห้ามขอคืน คือ (Purchase tax, no refund request)

  วันที่: 10 พ.ค. 2557


  Tags: ภาษี ซื้อ ต้อง ห้าม ค่าน้ํามัน ภาษีซื้อมีอะไรบ้าง ภาษี ซื้อ ต้อง ห้าม ยก ตัวอย่าง ภาษีซื้อไม่ขอคืน กับ ภาษีซื้อขอคืนไม่ได้ ต่างกันอย่างไร ภาษีซื้อค่ารับรอง ภาษีซื้อค่าโทรศัพท์ ภาษีซื้อค่าที่พัก ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ภาษีซื้อ