ค่ารับรองภาษีซื้อต้องห้าม


[Total: 2 Average: 5]
ค่ารับรองเป็นภาษีซื้อต้องห้าม ที่สามารถนำมาลงเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ไหม

ตอบ: ใช่ค่ะเป้นภาษีซื้อต้องห้ามค่ะ แต่สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้ค่ะ โดยการบันทึกบัญชี
ดังนี้: Dr.ค่ารับรอง 100.- Dr.ภาษีซื้อต้องห้าม 7.- Cr.เงินสด 107 เผื่อกรณีที่ ณ สิ้นปีค่ารับรองของบริษัทเกินกว่า 0.3% ของยอดขาย


 • ค่าใช้จ่ายต้องห้าม คือ ( Forbidden payment )
 • ภาษีซื้อต้องห้าม คือ ( Prohibited purchase tax )
 • รายจ่ายต้องห้าม คือ ( Prohibited expenses )
 • ซื้อน้ำยาล้างรถ ขัดเคลือบสีรถยนต์บริษัท เป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามหรือไม่
 • อาหารต้องห้าม อยากผอมต้องหนีให้ไกลอาหารเหล่านี้
 • อาหารต้องห้ามของเจ้าตูบ ที่ห้ามให้กินเด็ดขาด
 • 7 ต้นไม้ต้องห้าม ไม่ควรปลูกไว้ในบ้าน
 • ต้องจ่ายค่ารับรองอย่างไร ไม่ให้ถือเป็น (รายจ่ายต้องห้าม)
 • นำมาใช้ กับรถของกิจการ หรือ รถที่ได้ทำสัญญาเช่าใช้ หรือยินยอมให้ใช้ ค่าใช้จ่ายต้...
 • รายจ่ายต้องห้ามเกี่ยวกับรถยนต์

 • ค่ารับรองภาษีซื้อต้องห้าม

  วันที่: 10 พ.ค. 2557


  Tags: ภาษี ซื้อ ต้อง ห้าม ยก ตัวอย่าง ภาษี ซื้อ ต้อง ห้าม ค่าน้ํามัน บิลค่ารับรอง ค่าเช่ารถยนต์นั่ง ภาษีซื้อ ภาษีซื้อค่าที่พัก ภาษีซื้อมีอะไรบ้าง ภาษีซื้อค่าโทรศัพท์ ภาษีซื้อไม่ขอคืน กับ ภาษีซื้อขอคืนไม่ได้ ต่างกันอย่างไร