ค่ารับรองภาษีซื้อต้องห้าม

Click to rate this post!
[Total: 21 Average: 5]
ค่ารับรองเป็นภาษีซื้อต้องห้าม ที่สามารถนำมาลงเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ไหม

ตอบ: ใช่ค่ะเป้นภาษีซื้อต้องห้ามค่ะ แต่สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้ค่ะ โดยการบันทึกบัญชี
ดังนี้: Dr.ค่ารับรอง 100.- Dr.ภาษีซื้อต้องห้าม 7.- Cr.เงินสด 107 เผื่อกรณีที่ ณ สิ้นปีค่ารับรองของบริษัทเกินกว่า 0.3% ของยอดขาย
ค่ารับรองภาษีซื้อต้องห้าม
(Visited 8 times, 1 visits today)