บันทึกบัญชี หักเงินประกันสังคมพนักงาน


หักเงินประกันสังคมจากพนักงาน บันทึกบัญชีอย่างไร


"บันทึกบัญชีดังนี้ค่ะ" เดบิต เงินเดือน ประกันสังคม(ที่นายจ้างจ่ายสมทบ) เครดิต ประกันสังคมรอนำส่ง(นายจ้าง+ลูกจ้าง) ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง(ภ.ง.ด.1) เงินสด ตัวอย่าง เช่น เดบิต เงินเดือน 10,000 ประกันสังคม(ค่าใช้จ่ายกิจการ) 500 เครดิต ประกันสังคมรอนำส่ง 1,000 เงินสด 9,500 • สิทธิประกันสังคม ใช้ได้เมื่อไหร่
 • การบันทึกบัญชีกรณีลืมหักเงินสมทบประกันสังคม
 • ประกันสังคม มาตรา 39
 • การได้รับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม กรณีเสียชีวิต
 • ผู้ประกันตน ออกจากงาน รีบสมัครมาตรา 39 ใช้สิทธิประกันสังคมต่อได้
 • เงื่อนไขสิทธิประโยชน์ประกันสังคม ในกรณีคลอดบุตร
 • หน่วยบริการเคลื่อนที่จากสำนักงานประกันสังคม
 • กรณีลูกจ้าง มีนายจ้าง 2 คน จำเป็นต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคมของนายจ้าง ทั้งสองคนห...
 • สิทธิเงินบำนาญ ประกันสังคม
 • หลักการของการประกันสังคม

 • บันทึกบัญชี หักเงินประกันสังคมพนักงาน

  วันที่: 10 พ.ค. 2557


  Tags: เงินสมทบประกันสังคม หมวดบัญชี บันทึกเงินเดือน ประกันสังคม express เงินประกันสังคมค้างจ่าย หมายถึง เงิน ประกัน สังคม รอ นำ ส่ง คือ บันทึกบัญชี เงินเดือนค้างจ่าย การบันทึกเงินเดือน express เงินประกันสังคม อยู่ในหมวด จ่ายเงินเดือน หักภาษี ณ ที่จ่าย