การบันทึกบัญชี เงินประกันสังคม ตัวอย่าง


[Total: 2 Average: 5]

หักเงินประกันสังคมจากพนักงาน บันทึกบัญชีอย่างไร


"บันทึกบัญชีดังนี้ค่ะ" เดบิต เงินเดือน ประกันสังคม(ที่นายจ้างจ่ายสมทบ) เครดิต ประกันสังคมรอนำส่ง(นายจ้าง+ลูกจ้าง) ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง(ภ.ง.ด.1) เงินสด ตัวอย่าง เช่น เดบิต เงินเดือน 10,000 ประกันสังคม(ค่าใช้จ่ายกิจการ) 500 เครดิต ประกันสังคมรอนำส่ง 1,000 เงินสด 9,500 • สิทธิประกันสังคม ใช้ได้เมื่อไหร่
 • การใช้สิทธิประกันสังคมต่อ สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ได้ ภายใน 6 เดือน ห...
 • สำนักงานประกันสังคม จ่ายเงินสมทบโดยการหักบัญชีได้ไหมค่ะ
 • รายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม 59
 • จ่ายเงินประกันสังคม ต้องทำอย่างไร
 • เงินส่งเข้าประกันสังคมไม่เท่ากับยอดภงด 1ก
 • การบันทึกบัญชี กรณีลืมหักเงินสมทบประกันสังคม ตัวอย่าง
 • สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันสังคม 1#
 • กรณีหักเงินประกันสังคม
 • ออกจากงาน อยากส่งเงินประกันสังคมต่อ ทำอย่างไร

 • การบันทึกบัญชี เงินประกันสังคม ตัวอย่าง

  วันที่: 10 พ.ค. 2557


  Tags: เงินสมทบประกันสังคม หมวดบัญชี บันทึกเงินเดือน ประกันสังคม express เงินประกันสังคมค้างจ่าย หมายถึง เงิน ประกัน สังคม รอ นำ ส่ง คือ บันทึกบัญชี เงินเดือนค้างจ่าย การบันทึกเงินเดือน express เงินประกันสังคม อยู่ในหมวด จ่ายเงินเดือน หักภาษี ณ ที่จ่าย