ยื่นแบบ ภงด.94 เกินกำหนดจะเสียค่าปรับและเงินเพิ่มเท่าไรค่ะ

Click to rate this post!
[Total: 76 Average: 5]

++1).ยื่นเกินกำหนดไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลา เสียค่าปรับ 100 บาท
++2).ยื่นเกินกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลา เสียค่าปรับ 200 บาทยื่นแบบ ภงด.94 เกินกำหนดจะเสียค่าปรับและเงินเพิ่มเท่าไรค่ะ
ยื่นแบบ ภงด.94 เกินกำหนดจะเสียค่าปรับและเงินเพิ่มเท่าไรค่ะ

(Visited 16 times, 1 visits today)
 
โทร.081-931-8341
 
Scroll to Top