วิธีแก้ไข ใบกำกับภาษีขาย เลขที่ซ้ำกัน

Click to rate this post!
[Total: 28 Average: 5]

ออกใบกำกับภาษีขายเลขที่ซ้ำกัน จะแก้ไขอย่างไรได้บ้าง

 

สำหรับการออกใบกำกับภาษีขายเลขที่ซ้ำกัน ควรทำการยกเลิกใบกำกับภาษีขายฉบับที่ทำซ้ำ เรียกคืนใบกำกับภาษีฉบับนั้นและนำมาประทับตราว่า “ยกเลิก” หรือขีดฆ่า แล้วเก็บต้นฉบับรวมไว้ในสำเนาในกำกับภาษีฉบับเดิม

วิธีแก้ไข ใบกำกับภาษีขาย เลขที่ซ้ำกัน
(Visited 196 times, 8 visits today)