ตั้งเงินเดือนค้างจ่ายแล้วเขาไม่มารับแต่ยื่น ภงด.1แล้ว

Click to rate this post!
[Total: 104 Average: 5]

ตั้งเงินเดือนค้างจ่ายแล้วเขาไม่มารับแต่ยื่น ภงด.1แล้ว ต้องทำอย่างไรค่ะ wanwan029


ตอบ: ในกรณีที่พนักงานหรือลูกจ้างไม่มารับเงินเดือน แต่จ่าย ภ.ง.ด.1 ไปแล้ว ไม่มีปัญหาอะไรค่ะ แต่ในงบการเงินต้องตั้งเงินเดือนค้างจ่าย เป็นหนี้สินไว้ด้วยนะค่ะ

ตั้งเงินเดือนค้างจ่ายแล้วเขาไม่มารับแต่ยื่น ภงด.1แล้ว
ตั้งเงินเดือนค้างจ่ายแล้วเขาไม่มารับแต่ยื่น ภงด.1แล้ว

(Visited 167 times, 1 visits today)
 
โทร.081-931-8341
 
Scroll to Top