ค่าเช่า ต้องมีภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % หรือไม่

Click to rate this post!
[Total: 83 Average: 5]

อยากรู้ว่าค่าเช่า ต้องมีภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % หรือไม่คะ wanwan006ค่าเช่า ต้องมีภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % หรือไม่
ค่าเช่า ต้องมีภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % หรือไม่

(Visited 43 times, 1 visits today)
 
โทร.081-931-8341