กิจการซื้อมาขายไป ต้องทำบัญชีและเสียภาษีอย่างไร


กิจการซื้อมาขายไป ต้องทำบัญชีและเสียภาษีอย่างไร wanwan037


 • การเสียภาษี กิจการเจ้าของคนเดียว
 • ของแถม ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ติดป้ายแบบไหน ไม่ต้องเสียภาษีป้าย
 • ในกรณีที่ได้รับค่านายหน้าจากต่างประเทศ ต้องเสียภาษีหรือไม่
 • การเสียภาษี ธุรกิจโรงแรม เกสเฮ้าส์ อพาร์ทเมนท์ให้เช่า
 • ขายสินค้าให้หน่วยงานราชการ เสียภาษีอย่างไรค่ะ
 • หมอ เปิดคลินิก เสียภาษีอย่างไร
 • ไม่ต้องกู้ยืมเงินบริษัทมาใช้เนื่องจากบริษัท ต้องเสียภาษี ธุรกิจเฉพาะ
 • การเสียภาษีธุรกิจ BOI
 • สินค้าสูญหาย ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

 • กิจการซื้อมาขายไป ต้องทำบัญชีและเสียภาษีอย่างไร

  วันที่: 17 พ.ค. 2557