บริษัทจัดตั้งใหม่เมื่อต้นปี ต้องยื่นประมาณการ 51 หรือไม่

Click to rate this post!
[Total: 87 Average: 5]

บริษัทจัดตั้งใหม่เมื่อต้นปี ต้องยื่นประมาณการ 51 หรือไม่ wanwan037


ตอบ: ในปีแรก นิติบุคคลได้รับยกเว้นไม่ต้องยื่น แบบ ภงด.51 ค่ะ แต่ในปีถัดไปต้องยื่นทุกปีไม่เกิน 31 สิงหาคมของทุกปีค่ะ wanwan012 wanwan012

บริษัทจัดตั้งใหม่เมื่อต้นปี ต้องยื่นประมาณการ 51 หรือไม่
บริษัทจัดตั้งใหม่เมื่อต้นปี ต้องยื่นประมาณการ 51 หรือไม่

(Visited 15 times, 1 visits today)
 
โทร.081-931-8341