กรณีหักเงินประกันสังคม


กรณีหักเงินประกันสังคมเกิน ต้องบันทึกบัญชีอย่างไรค่ะ wanwan023
ตอบ: วันที่กิจการจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงาน เดบิท เงินเดือน เครดิต เงินสด เครดิต ประกันสังคมค้างจ่าย(หนี้สิน)ในวันที่กิจการจ่ายประกันสังคมให้กับสำนักงานประกันสังคมเดบิท ประกันสังคม (ค่าใช้จ่าย)เดบิท ประกันสังคมค้างจ่าย(หนี้สิน) เครดิต เงินสด

  • บันทึกบัญชี หักเงินประกันสังคมพนักงาน
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหักณ.ที่จ่าย เงินประกันผลงาน ของ งานบริการ รับเหมาก่อสร้าง
  • การบันทึกบัญชี เงินประกันห้องพัก
  • เงินประกัน เงินมัดจำ อยู่หมวดบัญชี
  • การบันทึกบัญชีเงินประกันค่าเช่าห้อง

  • กรณีหักเงินประกันสังคม

    วันที่: 18 พ.ค. 2557