ตัดบัญชีทรัพย์สิน คือ (Account amortization)


[Total: 2 Average: 5]
กรณีที่ทรัพย์สินของบริษัท เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์ เกิดการชำรุดหรือเสียหาย บริษัทจะสามารถตัดบัญชีทรัพย์สิน

การตัดบัญชีทรัพย์สินกรณีที่ทรัพย์สินนั้นชำรุหรือเสียหายออกจากบัญชีต้องมีหลักฐานประกอบการลงบัญชีที่ชัดเจนที่แสดงข้อมูลยืนยันถึงการชำรุดหรือเสียหาย ซึ่งหากมีหลักฐานยืนยันได้ว่าชำรุดหรือเสียหายให้บันทึกตัดบัญชีสินทรัพย์ตามราคาทุนที่บันทึกบัญชีไว้รวมทั้งโอนบัญชีที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์ที่ชำรุดนั้นออกทั้งหมด ผลต่างที่เกิดขึ้นถือเป็นกำไร(ขาดทุน)จากการตัดบัญชีทรัพย์สิน

 • กำไร จากการ จำหน่ายทรัพย์สิน
 • แบตตารี่ บันทึกเป็นทรัพย์สินหรือค่าใช้จ่าย
 • ศาลพระภูมิ บันทึกเป็นทรัพย์สินของกิจการได้หรือไม่
 • เช่ารถกับซื้อเป็นทรัพย์สินของกิจการอันไหนดีกว่ากัน
 • หลักการบัญชีทั่วไปว่าด้วยการทำบัญชีทรัพย์สิน
 • กรณีทรัพย์สิน ของบริษัทชำรุด หรือ เสียหาย
 • การลงรายงานภาษีซื้อกรณีซื้อทรัพย์สินบริจาคให้รัฐ
 • ซื้อทรัพย์สิน(เช่าซื้อ)
 • คณะบุคคลหักค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินได้หรือไม่
 • ขายทรัพย์สินมรดก ภาษีมรดก

 • ตัดบัญชีทรัพย์สิน คือ (Account amortization)

  วันที่: 18 พ.ค. 2557


  Tags: ค่าตัดจำหน่ายสะสม fully depreciation คือ วิธีการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ accumulated depreciation คือ ตัดจําหน่ายสินทรัพย์ ภาษาอังกฤษ ค่าเสื่อมราคา หมวด ค่าเสื่อมราคา มีกี่วิธี แบบ ฟอร์ม การ ตัด ทรัพย์สิน ออก จาก บัญชี