ตัดบัญชีทรัพย์สิน คือ (Account amortization)


กรณีที่ทรัพย์สินของบริษัท เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์ เกิดการชำรุดหรือเสียหาย บริษัทจะสามารถตัดบัญชีทรัพย์สิน

การตัดบัญชีทรัพย์สินกรณีที่ทรัพย์สินนั้นชำรุหรือเสียหายออกจากบัญชีต้องมีหลักฐานประกอบการลงบัญชีที่ชัดเจนที่แสดงข้อมูลยืนยันถึงการชำรุดหรือเสียหาย ซึ่งหากมีหลักฐานยืนยันได้ว่าชำรุดหรือเสียหายให้บันทึกตัดบัญชีสินทรัพย์ตามราคาทุนที่บันทึกบัญชีไว้รวมทั้งโอนบัญชีที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์ที่ชำรุดนั้นออกทั้งหมด ผลต่างที่เกิดขึ้นถือเป็นกำไร(ขาดทุน)จากการตัดบัญชีทรัพย์สิน

 • กำไร จากการ จำหน่ายทรัพย์สิน
 • ศาลพระภูมิ บันทึกเป็นทรัพย์สินของกิจการได้หรือไม่
 • แบตตารี่ บันทึกเป็นทรัพย์สินหรือค่าใช้จ่าย
 • ขายทรัพย์สินมรดก ภาษีมรดก
 • จะทำลายทรัพย์สินเช่นเครื่องจักร ไม่ใช่สินค้า ต้องแจ้งสรรพากรหรือไม่
 • สัญญาเช่าทรัพย์สิน
 • การให้เช่าทรัพย์สินหรือการให้บริการอื่น
 • ขายทรัพย์สินมรดก
 • การตีราคาทรัพย์สิน
 • กรณีทรัพย์สิน ของบริษัทชำรุด หรือ เสียหาย

 • ตัดบัญชีทรัพย์สิน คือ (Account amortization)

  วันที่: 18 พ.ค. 2557


  Tags: ค่าตัดจำหน่ายสะสม fully depreciation คือ วิธีการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ accumulated depreciation คือ ตัดจําหน่ายสินทรัพย์ ภาษาอังกฤษ ค่าเสื่อมราคา หมวด ค่าเสื่อมราคา มีกี่วิธี แบบ ฟอร์ม การ ตัด ทรัพย์สิน ออก จาก บัญชี