การบันทึกบัญชี ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ 30


การบันทึกบัญชี ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ 30
ตอบ: Dr.เจ้าหนี้กรมสรรพากร Cr.เงินสด/ธนาคาร

 • การบันทึกบัญชี มี กี่แบบ ประเภท และ มีหลักการ บันทึกบัญชี อย่างไร บ้าง
 • การบันทึกบัญชี เกี่ยวกับ การนำเข้า เงื่อนไข FOB และ CIF
 • การบันทึกบัญชี หักเงินประกันสังคมพนักงาน
 • การบันทึกบัญชี กำไรจากการขายรถยนต์
 • การบันทึกบัญชี ตั๋วสัญญาใช้เงิน อย่างไร
 • การบันทึกบัญชี ภงด 1 3 53 เมื่อมีการจ่ายเงิน
 • การบันทึกบัญชี เงินประกันห้องพัก
 • สินค้าสูญหาย จาก คลังสินค้า การบันทึกบัญชี
 • การบันทึกบัญชี แบบ Fob นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ
 • การบันทึกบัญชี ซื้ออุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์

 • การบันทึกบัญชี ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ 30

  วันที่: 19 พ.ค. 2557