อยากรู้การบันทึก ภพ.30

Click to rate this post!
[Total: 66 Average: 5]

อยากรู้การบันทึก ภพ.30 ค่ะ ว่าบันทึกอย่างไรค่ะ wanwan008


ตอบ: ในวันสิ้นเดือนภาษี ต้องปิดบัญชีภาษีซื้อ-ภาษีขาย ค่ะเดบิท ภาษีขายเดบิท ลุกหนี้สรรพากร เครดิต ภาษีซื้อ เครดิต เจ้าหนี้กรมสรรพากร

อยากรู้การบันทึก ภพ.30
อยากรู้การบันทึก ภพ.30

(Visited 10 times, 1 visits today)