เกี่ยวกับ รายได้และสวัสดิการของกรรมการ

Click to rate this post!
[Total: 75 Average: 5]

เกี่ยวกับ รายได้และสวัสดิการของกรรมการบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้หรือไม่ wanwan014


ตอบ: รายได้ส่วนตัวของกรรมการต้องให้กรรมการยื่นในนามของกรรมการเองค่ะ wanwan012

เกี่ยวกับ รายได้และสวัสดิการของกรรมการ
เกี่ยวกับ รายได้และสวัสดิการของกรรมการ

(Visited 18 times, 1 visits today)
 
โทร.081-931-8341
 
Scroll to Top