รายจ่ายต้องห้าม คือ ( Prohibited expenses )


[Total: 2 Average: 5]
ค่าใช้จ่ายที่ส่งลูกจ้างไปเรียนต่างประเทศโดยที่ทำสัญญาว่าจ้างระบุว่า ลูกจ้างจะต้องกลับมาใช้ทุน 2 ปี สามารถนำมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้
รายจ่ายต้องห้าม

จะต้องคำนึงด้วยค่ะว่า รายจ่ายดังกล่าว เป็น-รายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้างเข้ารับการศึกษา ฝึกอบรมในสถานศึกษาที่ทางราชการจัดตั้งขึ้น-รายจ่ายดังกล่าวจะต้องเป็นตามเงื่อนไขของประกาศกรมสรรพากร-รายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกเตรียมเข้าทำงานเพื่อประโยชน์ของกิจการผู้ดำเนินการฝึกหรือไม่ค่ะ • ค่าใช้จ่ายต้องห้าม คือ ( Forbidden payment )
 • ภาษีซื้อต้องห้าม คือ ( Prohibited purchase tax )
 • ค่ารับรองภาษีซื้อต้องห้าม
 • ซื้อน้ำยาล้างรถ ขัดเคลือบสีรถยนต์บริษัท เป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามหรือไม่
 • อาหารต้องห้าม อยากผอมต้องหนีให้ไกลอาหารเหล่านี้
 • ต้องจ่ายค่ารับรองอย่างไร ไม่ให้ถือเป็น (รายจ่ายต้องห้าม)
 • อาหารต้องห้ามของเจ้าตูบ ที่ห้ามให้กินเด็ดขาด
 • นำมาใช้ กับรถของกิจการ หรือ รถที่ได้ทำสัญญาเช่าใช้ หรือยินยอมให้ใช้ ค่าใช้จ่ายต้...
 • 7 ต้นไม้ต้องห้าม ไม่ควรปลูกไว้ในบ้าน
 • รายจ่ายต้องห้ามเกี่ยวกับรถยนต์

 • รายจ่ายต้องห้าม คือ ( Prohibited expenses )

  วันที่: 28 พ.ค. 2557


  Tags: ค่า ใช้ จ่าย ต้อง ห้าม ศัพท์ บัญชี ค่าใช้จ่ายบวกกลับ กรมสรรพากร ค่า ตอบแทน กรรมการ รายจ่าย ต้อง ห้าม ค่าใช้จ่ายบริษัท มีอะไรบ้าง ข้อสอบ รายจ่าย ต้อง ห้าม ค่า รับรอง บันทึก บัญชี ค่าใช้จ่ายกรรมการ ตัวอย่างการคิดค่ารับรอง