รายจ่ายต้องห้าม คือ (Prohibited expenses)


ค่าใช้จ่ายที่ส่งลูกจ้างไปเรียนต่างประเทศโดยที่ทำสัญญาว่าจ้างระบุว่า ลูกจ้างจะต้องกลับมาใช้ทุน 2 ปี สามารถนำมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้
จะต้องคำนึงด้วยค่ะว่า รายจ่ายดังกล่าว เป็น-รายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้างเข้ารับการศึกษา ฝึกอบรมในสถานศึกษาที่ทางราชการจัดตั้งขึ้น-รายจ่ายดังกล่าวจะต้องเป็นตามเงื่อนไขของประกาศกรมสรรพากร-รายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกเตรียมเข้าทำงานเพื่อประโยชน์ของกิจการผู้ดำเนินการฝึกหรือไม่ค่ะ


  • ภาษีซื้อต้องห้าม คือ (Prohibited purchase tax)
  • ค่าใช้จ่ายต้องห้าม คือ (Forbidden payment)
  • ซื้อน้ำยาล้างรถ ขัดเคลือบสีรถยนต์บริษัท เป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามหรือไม่
  • 7 ต้นไม้ต้องห้าม ไม่ควรปลูกไว้ในบ้าน
  • 8 นิสัยต้องห้ามถ้าสาวๆไม่อยากเฝ้าคาน

  • รายจ่ายต้องห้าม คือ (Prohibited expenses)

    วันที่: 28 พ.ค. 2557


    Tags: ค่า ใช้ จ่าย ต้อง ห้าม ศัพท์ บัญชี ค่าใช้จ่ายบวกกลับ กรมสรรพากร ค่า ตอบแทน กรรมการ รายจ่าย ต้อง ห้าม ค่าใช้จ่ายบริษัท มีอะไรบ้าง ข้อสอบ รายจ่าย ต้อง ห้าม ค่า รับรอง บันทึก บัญชี ค่าใช้จ่ายกรรมการ ตัวอย่างการคิดค่ารับรอง