ห้างหุ้นส่วนสามัญ และคณะบุคคล ต้องเสียภาษีป้ายหรือเปล่า

Click to rate this post!
[Total: 21 Average: 5]

ห้างหุ้นส่วนสามัญ  และคณะบุคคล ต้องเสียภาษีป้ายหรือเปล่า


ตอบ: เสีย

ห้างหุ้นส่วนสามัญ และคณะบุคคล ต้องเสียภาษีป้ายหรือเปล่า
(Visited 100 times, 1 visits today)