วัดมหาธาตุ


[Total: 2 Average: 5]
วันเปิดทำการ: ทุกวันเวลาเปิดทำการ: 08.00 – 16.30ตั้งอยู่บนถนนนิกรบำรุง ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเพชรบูรณ์ มีพระเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์แบบสุโขทัย สูงประมาณ 3 วา สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงสันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพ่องาม ภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อเพชรที่มา บทความและรูปภาพ : ททท. Related Posts via Categoriesภูแก้ว แอดเวนเจอร์ ปาร์ค (1)ไร่กำนันจุล ( ฟาร์มสเตย์ ) (1)เนินมหัศจรรย์ (1)เขาค้อ (1)ภูทับเบิก (1)
ตอบ: [center] ++++wanwan017 wanwan017++++[/center]
วัดมหาธาตุ

 • งบดุล คือ ( Balance sheet )
 • รายได้ คือ ( Revenues )
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด คือ ( Limited Partnership )
 • ต้นทุนขาย คือ ( Cost of sales )
 • ค่าใช้จ่ายต้องห้าม คือ ( Forbidden payment )
 • บัญชีต้นทุน คือ ( Cost Accounting )
 • อากรแสตมป์ ซื้อที่ไหน b2s office mate
 • ต้นทุนร่วม คือ ( Joint Costs )
 • ต้นทุนการบริหาร คือ ( Administrative costs )
 • สูตรทางบัญชี คำนวณหา ต้นทุนขาย สูตรหา ต้นทุนขาย

 • วัดมหาธาตุ

  วันที่: 29 พ.ค. 2557