โดยถ้ากิจการจะขอแจ้งการหยุดดำเนินการและการส่งงบการเงิน


กรณีกิจการไม่ได้ประกอบการมาประมาณ 8 ปีแล้ว แต่ได้ยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทุกปี โดยถ้ากิจการจะขอแจ้งการหยุดดำเนินการและการส่งงบการเงินของกิจการชั่วคราวได้หรือไม่
ตอบ: ไม่ได้ค่ะ ถึงแม้ว่ากิจการจะไม่ได้ดำเนินงานธุรกิจอะไรเลยก็ตาม กิจการมีหน้าที่ต้องส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจทุกปีค่ะ

 • หมายเหตุประกอบงบการเงิน คือ (Notes to financial statements)
 • งบการเงิน : ใครคือผู้ใช้และจำเป็นต้องรู้อะไรบ้าง
 • งบการเงิน ประกอบ ด้วยอะไรบ้าง
 • กรณี บริษัท ประชุมอนุมัติงบการเงิน ไม่ทัน
 • ความน่าเชื่อถือ ของ งบการเงิน
 • กำหนดเวลายื่นงบการเงิน การยื่นงบการเงิน
 • เพิ่มอายุการคิดค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรต้องแก้ไขงบการเงินไหมค่ะ
 • หมายเรียก ผู้ต้องหา ไม่ได้ ยื่นงบการเงิน
 • งบการเงินด้วย EXCELLกรณีมีหลาย Sheet
 • ประโยชน์ของ กระดาษทำการ สำหรับปิดบัญชี และการจัดทำงบการเงิน

 • โดยถ้ากิจการจะขอแจ้งการหยุดดำเนินการและการส่งงบการเงิน

  วันที่: 29 พ.ค. 2557