โดยถ้ากิจการจะขอแจ้งการหยุดดำเนินการและการส่งงบการเงิน


[Total: 2 Average: 5]
กรณีกิจการไม่ได้ประกอบการมาประมาณ 8 ปีแล้ว แต่ได้ยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทุกปี โดยถ้ากิจการจะขอแจ้งการหยุดดำเนินการและการส่งงบการเงินของกิจการชั่วคราวได้หรือไม่
ตอบ: ไม่ได้ค่ะ ถึงแม้ว่ากิจการจะไม่ได้ดำเนินงานธุรกิจอะไรเลยก็ตาม กิจการมีหน้าที่ต้องส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจทุกปีค่ะ
โดยถ้ากิจการจะขอแจ้งการหยุดดำเนินการและการส่งงบการเงิน

 • หมายเหตุประกอบงบการเงิน คือ ( Notes to financial statements )
 • งบการเงิน : ใครคือผู้ใช้และจำเป็นต้องรู้อะไรบ้าง
 • งบการเงิน ประกอบ ด้วยอะไรบ้าง
 • ความน่าเชื่อถือ ของ งบการเงิน
 • หมายเรียก ผู้ต้องหา ไม่ได้ ยื่นงบการเงิน
 • กรณี บริษัท ประชุมอนุมัติงบการเงิน ไม่ทัน
 • ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน (ตอน 1)
 • ประโยชน์ของ กระดาษทำการ สำหรับปิดบัญชี และการจัดทำงบการเงิน
 • เพิ่มอายุการคิดค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรต้องแก้ไขงบการเงินไหมค่ะ
 • กำหนดเวลายื่นงบการเงิน การยื่นงบการเงิน

 • โดยถ้ากิจการจะขอแจ้งการหยุดดำเนินการและการส่งงบการเงิน

  วันที่: 29 พ.ค. 2557