บันทึกบัญชี กำไรจากการขายรถยนต์


กำไรขายรถยนต์ที่เป็นทรัพย์สินของกิจการ ต้องบันทึกบัญชีอย่างไร


การบันทึกบัญชี มีดังนี้

เดบิต เงินสด, ค่าเสื่อมราคาสะสม-ยานพาหนะ, กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน

เครดิต ยานพาหนะ, ภาษีขาย • การบันทึกบัญชี มี กี่แบบ ประเภท และ มีหลักการ บันทึกบัญชี อย่างไร บ้าง
 • บันทึกบัญชี หักเงินประกันสังคมพนักงาน
 • ตั๋วสัญญาใช้เงิน บันทึกบัญชี อย่างไร
 • การบันทึกบัญชี เกี่ยวกับ การนำเข้า เงื่อนไข FOB และ CIF
 • การบันทึกบัญชี ภงด 1 3 53 เมื่อมีการจ่ายเงิน
 • การบันทึกบัญชี เงินประกันห้องพัก
 • การบันทึกบัญชี ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • สินค้าสูญหาย จาก คลังสินค้า การ บันทึกบัญชี
 • บันทึกบัญชี แบบ Fob นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ
 • การ บันทึกบัญชี การรับชำระค่าหุ้น จดทะเบียน เป็น เงินสด และ ลูกหนี้ค่าหุ้น

 • บันทึกบัญชี กำไรจากการขายรถยนต์

  วันที่: 29 พ.ค. 2557


  Tags: การ บันทึก บัญชี รถยนต์ นั่ง ส่วน บุคคล บันทึกบัญชีซื้อรถยนต์ บันทึกบัญชีขายสินทรัพย์ ขาย รถยนต์ บริษัท บัญชี ค่า เสื่อม ราคา รถยนต์ ขายรถยนต์เกิน 1 ล้าน ขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์ ภาษี ขายสินทรัพย์ ภาษีมูลค่าเพิ่ม