การบันทึกบัญชี กำไรจากการขายรถยนต์ ตัวอย่าง


[Total: 2 Average: 5]

กำไรขายรถยนต์ที่เป็นทรัพย์สินของกิจการ ต้องบันทึกบัญชีอย่างไร


การบันทึกบัญชี มีดังนี้

เดบิต เงินสด, ค่าเสื่อมราคาสะสม-ยานพาหนะ, กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน

เครดิต ยานพาหนะ, ภาษีขาย • การบันทึกบัญชี มีกี่วิธี อะไรบ้าง
 • การบันทึกบัญชี เกี่ยวกับ การนำเข้า เงื่อนไข FOB และ CIF
 • การบันทึกบัญชี เงินประกันสังคม ตัวอย่าง
 • การบันทึกบัญชี ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตัวอย่าง
 • การบันทึกบัญชี ภงด 1 3 53 เมื่อมีการจ่ายเงิน ตัวอย่าง
 • การบันทึกบัญชี สินค้าสูญหาย จาก คลังสินค้า ตัวอย่าง
 • การบันทึกบัญชี เงินประกันห้องพัก ตัวอย่าง
 • การบันทึกบัญชี แบบ Fob นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ตัวอย่าง
 • การบันทึกบัญชี ซื้ออุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ตัวอย่าง
 • การบันทึกบัญชี การรับชำระค่าหุ้น จดทะเบียน เป็น เงินสด และ ลูกหนี้ค่าหุ้น

 • การบันทึกบัญชี กำไรจากการขายรถยนต์ ตัวอย่าง

  วันที่: 29 พ.ค. 2557


  Tags: การ บันทึก บัญชี รถยนต์ นั่ง ส่วน บุคคล บันทึกบัญชีซื้อรถยนต์ บันทึกบัญชีขายสินทรัพย์ ขาย รถยนต์ บริษัท บัญชี ค่า เสื่อม ราคา รถยนต์ ขายรถยนต์เกิน 1 ล้าน ขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์ ภาษี ขายสินทรัพย์ ภาษีมูลค่าเพิ่ม