บริษัทไม่ได้จด VAT แต่จะขายของให้ห้างสรรพสินค้า

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

บริษัทไม่ได้จด VAT แต่จะขายของให้ห้างสรรพสินค้า ต้องทำยังไงค่ะ wanwan012


ตอบ: ต้องเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มที่ สรรพากรท้องที่ก่อนค่ะ wanwan012