การหักภาษี ณ ที่จ่ายค่าโทรศัพท์


[Total: 2 Average: 5]

ค่าโทรพื้นฐาน 100 บาท หัก ณ ที่จ่าย


การหัก ณ ที่จ่ายค่าโทรศัพท์แยกเป็น 2 ส่วนคือ ค่าเช่าหัก 5 % ค่าบริการ 3%
ยกตัวอย่างเพิ่มเติม ตัวอย่าง การคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กิจการจ่ายค่าโทรศัพท์ให้บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) โดยมีรายละเอียดในในเสร็จรับเงิน ดังนี้

 

ค่าเช่า ค่าใช้โทรศัพท์ รวม ค่าโทรศัพท์ 100 1,500 1,600 การคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายเป็น ดังนี้

- ค่าเช่าคู่สายโทรศัพท์ หัก ณ ที่จ่าย 5%

- ค่าใช้บริการโทรศัพท์ หัก ณ ที่จ่าย 3%

ดังนั้น

ค่าเช่า 5%X100 = 5 บาท

ค่าใช้บริการ 3%X1,500 = 45 บาท

รวม ภาษีหัก ณ ที่จ่ายทั้งสิ้น = 50 บาท

 

สรุป การคำนวณค่าโทรศัพท์สุทธิที่ต้องจ่าย

ค่าโทรศัพท์ 1,600.- + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 112.- = 1,712.-

หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 50.-

เงินค่าโทรศัพท์ สุทธิ ที่ต้องจ่าย 1,662.-

 

การบันทึกบัญชี

Dr. ค่าโทรศัพท์ 1,600.-

   ภาษีซื้อ 112.-

Cr. เงินฝากธนาคาร 1,662.-

   ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 50.- • ตัวอย่าง หักณที่จ่ายค่าโทรศัพท์
 • ค่าโทรศัพท์มือถือ ชื่อกรรมการ และ ชื่อพนักงาน
 • การลงค่าโทรศัพท์ของพนักงานเป็นค่าใช้จ่ายบริษัท
 • ค่าโทรศัพท์ไม่ถึง 1,000 บาท ต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่
 • 2 ทริบบน Smartphone ที่ช่วยประหยัดการใช้งานสัญญาณโทรศัพท์ของเรา
 • การบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของค่าโทรศัพท์ผู้จัดการ
 • วิธีการตั้งค่าการเปิดไฟแจ้งเตือนแบบ LED สำหรับโทรศัพท์สมาทโฟนไอโฟน
 • ภาษีหักณ.ที่จ่ายค่าโทรศัพท์(ด่วน)
 • วิธีการดูแลโทรศัพท์มือถือ ที่คุณเองจะใช้งานได้ระยะยาวนาน
 • ชำระค่าโทรศัพท์ผ่านธนาคาร

 • การหักภาษี ที่จ่ายค่าโทรศัพท์

  วันที่: 30 พ.ค. 2557


  Tags: หัก ณ ที่จ่าย ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าบำรุงรักษาคู่สายโทรศัพท์ หัก ณ ที่จ่าย ตัวอย่างใบหัก ณ ที่จ่าย tot ค่าบริการ 1000 บาท หัก ณ ที่จ่าย แบบฟอร์มหัก ณที่จ่าย ais ใบหัก ณ ที่จ่าย ทรู วิธีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์ หัก ณ ที่จ่าย 3bb