กฎหมายใหม่ เกี่ยวกับการจดจัดตั้ง หจก.มีอะไรบ้าง


กฎหมายใหม่ เกี่ยวกับการจดจัดตั้ง หจก.มีอะไรบ้าง
ตอบ: wanwan019 wanwan021

 • สำรองตามกฎหมาย คือ (Legal Reserve)
 • การ คิดอัตรา ค่าล่วงเวลา ตามกฎหมายกำหนด
 • กฎหมาย ที่นักบัญชี ควรรู้
 • ภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไป ตามที่กฎหมายกำหนด
 • โครงสร้างของภาษีอากรกฎหมายภาษีอากรทุกฉบับ
 • กฎหมายเกี่ยวกับบัญชี
 • ความสำคัญ ของ บัญชีการเงิน เกี่ยวข้องกับ กฎหมายภาษีอากร
 • ความจำเป็นในการจัดทำงบการบัญชีทางกฎหมายเพื่อให้กรมสรรพกรยอมรับ
 • การนับวันลาป่วยตามกฎหมายแรงงาน
 • การเลิกบริษัทตามกฎหมาย

 • กฎหมายใหม่ เกี่ยวกับการจดจัดตั้ง หจก.มีอะไรบ้าง

  วันที่: 30 พ.ค. 2557