เอกสารที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นจำกัดมีอะไรบ้าง


เอกสารที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นจำกัดมีอะไรบ้าง
ตอบ:

 • ขั้นตอนการ เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น
 • การออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ชำระเงินค่าหุ้นครบแล้ว
 • การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น
 • สูตรทางบัญชี คำนวณหา ส่วนของผู้ถือหุ้น สูตรหา ส่วนของผู้ถือหุ้น
 • รายการ ผู้ถือหุ้น แสดง อะไร ประกอบ ด้วย
 • สูตรทางบัญชี คำนวณหา ส่วนของผู้ถือหุ้น สูตรหา ส่วนของผู้ถือหุ้น
 • การเปลี่ยนรายชื่อผู้ถือหุ้นและเพิ่มทุน
 • มีบริษัทอยู่แล้วต้องการเพิ่มวัตถุประสงค์ และเปลี่ยนผู้ถือหุ้นต้องทำอย่างไรบ้าง
 • การออกหุ้นสามัญให้ผู้ถือหุ้นรายใหม่
 • การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องทำอย่างไรค่ะ

 • เอกสารที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นจำกัดมีอะไรบ้าง

  วันที่: 30 พ.ค. 2557