การหักค่าลดหย่อบกรณีสามีไม่มีเงินได้แต่ภริยามีเงินได้

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

[b]ภริยามีเงินได้ แต่สามีไม่มีเงินได้ หักลดหย่อนอย่างไร และแจ้งว่ารวมหรือแยกยื่นคะ[/b]

+++ wanwan028 +++


การหักค่าลดหย่อบกรณีสามีไม่มีเงินได้แต่ภริยามีเงินได้
(Visited 1 times, 1 visits today)