แจ้งตรวจพบการยื่นภาษีและประกันสังคมไม่ถูกต้อง


[Total: 2 Average: 5]
แจ้งตรวจพบการยื่นภาษีและประกันสังคมไม่ถูกต้อง ต้อ
งแก้ไขอย่างไรในกรณีที่ยื่นภาษีและเงินสมทบประกันสังคม เกินค่ะ wanwan037

แจ้งตรวจพบการยื่นภาษีและประกันสังคมไม่ถูกต้อง

 • การบันทึกบัญชี เงินประกันสังคม ตัวอย่าง
 • สิทธิประกันสังคม ใช้ได้เมื่อไหร่
 • การใช้สิทธิประกันสังคมต่อ สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ได้ ภายใน 6 เดือน ห...
 • เงินส่งเข้าประกันสังคมไม่เท่ากับยอดภงด 1ก
 • สำนักงานประกันสังคม จ่ายเงินสมทบโดยการหักบัญชีได้ไหมค่ะ
 • รายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม 59
 • จ่ายเงินประกันสังคม ต้องทำอย่างไร
 • ออกจากงาน อยากส่งเงินประกันสังคมต่อ ทำอย่างไร
 • กรณีหักเงินประกันสังคม
 • สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันสังคม 1#

 • แจ้งตรวจพบการยื่นภาษีและประกันสังคมไม่ถูกต้อง

  วันที่: 30 พ.ค. 2557