แจ้งตรวจพบการยื่นภาษีและประกันสังคมไม่ถูกต้อง


แจ้งตรวจพบการยื่นภาษีและประกันสังคมไม่ถูกต้อง ต้อ
งแก้ไขอย่างไรในกรณีที่ยื่นภาษีและเงินสมทบประกันสังคม เกินค่ะ wanwan037


 • บันทึกบัญชี หักเงินประกันสังคมพนักงาน
 • สิทธิประกันสังคม ใช้ได้เมื่อไหร่
 • การใช้สิทธิประกันสังคมต่อ สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ได้ ภายใน 6 เดือน ห...
 • รายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม 59
 • เงินส่งเข้าประกันสังคมไม่เท่ากับยอดภงด 1ก
 • ออกจากงาน อยากส่งเงินประกันสังคมต่อ ทำอย่างไร
 • สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันสังคม 2#
 • เงื่อนไขสิทธิประโยชน์ประกันสังคม ในกรณีคลอดบุตร
 • รูปแบบการว่างงาน ที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคม
 • ยื่นยอดเงินเดือนนำส่งประกันสังคมผิด

 • แจ้งตรวจพบการยื่นภาษีและประกันสังคมไม่ถูกต้อง

  วันที่: 30 พ.ค. 2557