เงือนเดือนชาวต่างชาติมีขั้นต่ำหรือไม่ค่ะ

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

เงือนเดือนชาวต่างชาติ มีเกณฑ์ขั้นต่ำสุดเท่าไรค่ะ wanwan034


ตอบ: แต่ละประเทศ เงินเดือนขั้นต่ำไม่เหมือนกันค่ะ ต้องดูเงื่อนไขของแต่ละประเทศค่ะ wanwan012

เงือนเดือนชาวต่างชาติมีขั้นต่ำหรือไม่ค่ะ
(Visited 1 times, 1 visits today)