ทำตรายาง หายต้องทำอย่างไร


[Total: 2 Average: 5]

ตรายางหายถ้าเรามีบล๊อกตรายางอันเดิม สามารถสั่งทำเพิ่มได้

- บางครั้งทำไปใหม่ ขนาดไม่เท่ากับของเดิมที่ประทับเอาไว้ ก็ต้องจดทะเบียนเพื่อ แก้ไขดวงตราอยู่ดี

ถ้าไม่มีบล๊อกตรายางอันเดิม

- ต้องดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมตรา พร้อมแนบใบแจ้งความ • การบันทึกบัญชี สินค้าสูญหาย จาก คลังสินค้า ตัวอย่าง
 • ภพ.20 ตัวจริง หาย สำเนาก็ไม่มี ต้องขอใหม่อย่างไร
 • การหายอดคงเหลือของสมุดบัญชีแยกประเภท คือ (Determining Account Balances)
 • ต้องทำอย่างไร หากเอกสารบัญชีหายหรือเสียหาย
 • แบบ พค.0401 หาย
 • กรณีทรัพย์สิน ของบริษัทชำรุด หรือ เสียหาย
 • สินค้าสูญหาย ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
 • ค่าชดใช้ความเสียหายตามสัญญา อยู่ในส่วนใหนของผังบ/ช
 • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนหาย
 • การลงทุน จดทะเบียน เพื่อล้างขาดทุนสะสมทางภาษี หายไปด้วยหรือไม่

 • ทำตรายาง หายต้องทำอย่างไร

  วันที่: 31 พ.ค. 2557


  Tags: การใช้ตราประทับบริษัท จดทะเบียนตรายาง ตรายางบริษัท