ร้านค้าในตลาดสดต้องเสียภาษีไหมคะ


จะผลิตพริกแกงขายในตลาดสด เป็นแบบบุคคลธรรมดา ได้สูตรมาจากรุ่นคุณย่า ขอสอบถามค่ะว่าต้องจ้างนักบัญชีมาทำภาษีไหมคะ เพราะว่าตั้งใจจะทำเป็นยี่ห้อของตัวเอง แล้วขอ อย. ด้วยอ่ะค่ะ

รบกวนด้วยนะคะ
ขอบคุณค่ะ
wanwan016
ตอบ: รายได้ทั้งหมดค่ะ ไม่ได้หมายถึงกำไรขาดทุน รายรับทั้งหมดค่ะ ไม่ได้รวมทุนค่ะ wanwan012 wanwan012
ตอบ: ถ้าไม่ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลไม่ต้องทำบัญชีค่ะ แต่ถ้าทำในรูปแบบของบุคคลธรรมดาต้องระวังในเรื่อของรายได้นะค่ะว่า รายได้ต่อปีต้องไม่เกิน 1,800,000 บาทค่ะ ถ้าเกินต้องเข้าสู่ระบบาษีมูลค่าเพิ่มค่ะ wanwan037 wanwan037 wanwan037
ตอบ: ขอบคุณมากค่า wanwan017

ขอถามเพิ่มนะคะว่ารายได้ที่จะต้องไม่เกิน 1,800,000 หมายถึง กำไร หรือกำไรบวกทุน แล้วถ้าเป็นกำไรบวกทุน อาคารพาณิชย์ ที่เป็นสถานที่ประกอบการ จะต้องรวมเป็นทุนด้วยไหมคะ?
ตอบ: ขอบคุณมากๆ เลยค่ะ wanwan006
ตอบ: wanwan017 wanwan017 wanwan017 wanwan017
ตอบ: ภาษีมูลค่าเพิ่มให้ดูรายได้ที่ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81 แห่งประมวลรัษฎากร บางอย่างก็ยกเว้นครับ เช่น(ก) การขายพืชผลทางการเกษตร ฯลฯ (ข) การขายสัตว์ ไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต และในกรณีสัตว์ไม่มีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเนื้อ ส่วนต่างๆ ของสัตว์ ไข่ น้ำนม อ่านตามนี้ครับhttp://www.rd.go.th/publish/5206.0.html#mata81

 • การเสียภาษี กิจการเจ้าของคนเดียว
 • ไม่ต้องกู้ยืมเงินบริษัทมาใช้เนื่องจากบริษัท ต้องเสียภาษี ธุรกิจเฉพาะ
 • ติดป้ายแบบไหน ไม่ต้องเสียภาษีป้าย
 • ในกรณีที่ได้รับค่านายหน้าจากต่างประเทศ ต้องเสียภาษีหรือไม่
 • หมอ เปิดคลินิก เสียภาษีอย่างไร
 • การเสียภาษี ธุรกิจโรงแรม เกสเฮ้าส์ อพาร์ทเมนท์ให้เช่า
 • ของแถม ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ขายสินค้าให้หน่วยงานราชการ เสียภาษีอย่างไรค่ะ
 • การเสียภาษีธุรกิจ BOI
 • การใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก

 • ร้านค้าในตลาดสดต้องเสียภาษีไหมคะ

  วันที่: 31 พ.ค. 2557