ความร่วมมือระดับสากลในการพัฒนาและยกระดับความรู้นักบัญชีไทยความร่วมมือระดับสากลในการพัฒนาและยกระดับความรู้นักบัญชีไทย
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2552 ศาสตราจารย์เกษรี ณรงค์เดช นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนายเต เค ลวน(Mr.Tay Kay Luan) ผู้อำนวยการสถาบันเอซีซีเอ ภาคพื้นเอเซียและออสเตรเลีย (The Association of Chartered Certified Accountants, ACCA) ซึ่งเป็นองค์กรระดับสากลที่มีสมาชิกทั่วโลกกว่า 170 ประเทศ ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือในการร่วมกันพัฒนาความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานของผู้ทำบัญชีและผู้ช่วยผู้ทำ บัญชี ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับวุฒิบัตรรับรองคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล
ศาสตราจารย์เกษรี ณรงค์เดช นายกสภาวิชาชีพบัญชี กล่าวว่า “โครงการความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของบทบาทหน้าที่ของสภาวิชาชีพบัญชี ที่จะพัฒนามาตรฐานวิชาชีพบัญชีและยกระดับนักบัญชีไทยให้มีคุณภาพเทียบเท่า สากล”
ที่มา สภาวิชาชีพบัญชี
Related Posts via Categoriesผู้นำเข้าและส่งออกที่ได้รับการยกเว้นภาษี (1)การยกเลิกใบกำกับภาษี (1)การจำหน่ายหนี้สูญในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (1)การชำระค่าภาษีอากรศุลกากร (1)อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (1)
ตอบ: wanwan037 wanwan038 wanwan026

 • งานของ นักบัญชี มีกี่ประเภท
 • อาชีพ และ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ นักบัญชี
 • ความสำคัญของนักบัญชี การบัญชีนั้นสำคัญอย่างไรต่อธุรกิจ ทำไมต้องทำบัญชี
 • กฎหมาย ที่นักบัญชี ควรรู้
 • คุณสมบัติของนักบัญชี
 • แนวทางปฏิบัติในการเป็นนักบัญชีที่ดีเพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของกิจการ
 • เคล็ดลับสำหรับนักบัญชีมือใหม่ทำงานสำเร็จตามเป้าหมาย
 • เป็นสมาชิกสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยประเภทสมาชิกตลอดชีพสม...
 • คำให้กำลังใจสำหรับนักบัญชีที่เจอการเปลี่ยนแปลงในงาน
 • มาทำความรู้จักกับอาชีพนักบัญชีฟรีแลนซ์

 • ความร่วมมือระดับสากลในการพัฒนาและยกระดับความรู้นักบัญชีไทย

  วันที่: 31 พ.ค. 2557