เงินเดือนพนักงาน หักประกันสังคม อย่างไรค่ะ


เงินเดือนพนักงาน หักประกันสังคมอย่างไรค่ะ wanwan038
ตอบ: ในปัจจุบัน กองทุนประกันสังคมกำหนดให้ นายจ้องต้องหักประกันสังคมในอัตราร้อยละ 4 ของเงินเดือนเพื่อนำส่งกองทุนประกันสังคม นายจ้าวออกให้อีกครึ่งนึง แต่ต้องไม่เกน 15,000 บาท

 • สิทธิประกันสังคม ใช้ได้เมื่อไหร่
 • บันทึกบัญชี หักเงินประกันสังคมพนักงาน
 • การใช้สิทธิประกันสังคมต่อ สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ได้ ภายใน 6 เดือน ห...
 • รายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม 59
 • การบันทึกบัญชีกรณีลืมหักเงินสมทบประกันสังคม
 • รูปแบบการว่างงาน ที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคม
 • เงินส่งเข้าประกันสังคมไม่เท่ากับยอดภงด 1ก
 • จ่ายเงินประกันสังคม ต้องทำอย่างไร
 • การได้รับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม กรณีเสียชีวิต
 • ยื่นยอดเงินเดือนนำส่งประกันสังคมผิด

 • เงินเดือนพนักงาน หักประกันสังคม อย่างไรค่ะ

  วันที่: 1 มิ.ย. 2557