เงินเดือนพนักงาน หักประกันสังคม อย่างไรค่ะ


เงินเดือนพนักงาน หักประกันสังคมอย่างไรค่ะ wanwan038
ตอบ: ในปัจจุบัน กองทุนประกันสังคมกำหนดให้ นายจ้องต้องหักประกันสังคมในอัตราร้อยละ 4 ของเงินเดือนเพื่อนำส่งกองทุนประกันสังคม นายจ้าวออกให้อีกครึ่งนึง แต่ต้องไม่เกน 15,000 บาท

 • บันทึกบัญชี หักเงินประกันสังคมพนักงาน
 • สิทธิประกันสังคม ใช้ได้เมื่อไหร่
 • การบันทึกบัญชีกรณีลืมหักเงินสมทบประกันสังคม
 • ประกันสังคม มาตรา 39
 • การได้รับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม กรณีเสียชีวิต
 • ผู้ประกันตน ออกจากงาน รีบสมัครมาตรา 39 ใช้สิทธิประกันสังคมต่อได้
 • เงื่อนไขสิทธิประโยชน์ประกันสังคม ในกรณีคลอดบุตร
 • หน่วยบริการเคลื่อนที่จากสำนักงานประกันสังคม
 • กรณีลูกจ้าง มีนายจ้าง 2 คน จำเป็นต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคมของนายจ้าง ทั้งสองคนห...
 • สิทธิเงินบำนาญ ประกันสังคม

 • เงินเดือนพนักงาน หักประกันสังคม อย่างไรค่ะ

  วันที่: 1 มิ.ย. 2557