รับเหมาก่อสร้าง


รับเหมาก่อสร้าง ต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่ wanwan025
ตอบ: wanwan031 wanwan017 wanwan018

 • การรับรู้รายได้ และต้นทุนงานรับเหมา
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหักณ.ที่จ่าย เงินประกันผลงาน ของ งานบริการ รับเหมาก่อสร้าง
 • ขอทราบการบันทึกบัญชีรับเหมาก่อสร้าง หจก.ตามงานที่เสร็จ ค่ะ
 • เป็นผู้รับเหมาค่าแรงมีใบหัก 3% ต้องยื่นอย่างไรไม่ให้โดนภาษีย้อนหลัง
 • เงินประกันผลงานของงานบริการรับเหมาก่อสร้าง
 • แฟนหนูโดนภาษีย้อนหลัง ผู้รับเหมารับเหมาช่วง ของบริษัท ก็ไม่รู้ว่าต้องไปยืื่น
 • ค่าแรงรับเหมาก่อสร้าง
 • การบันทึกบัญชีของกิจการรับเหมาก่อสร้าง
 • วิธีการคิดต้นทุนธุรกิจบริการ (รับเหมางานระบบในโรงงาน)
 • รับรู้รายได้ จากการรับเหมา

 • รับเหมาก่อสร้าง

  วันที่: 2 มิ.ย. 2557