รับเหมาก่อสร้าง


[Total: 2 Average: 5]
รับเหมาก่อสร้าง ต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่ wanwan025
ตอบ: wanwan031 wanwan017 wanwan018
รับเหมาก่อสร้าง

 • การรับรู้รายได้ และต้นทุนงานรับเหมา
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหักณ.ที่จ่าย เงินประกันผลงาน ของ งานบริการ รับเหมาก่อสร้าง
 • เป็นผู้รับเหมาค่าแรงมีใบหัก 3% ต้องยื่นอย่างไรไม่ให้โดนภาษีย้อนหลัง
 • ขอทราบการบันทึกบัญชีรับเหมาก่อสร้าง หจก.ตามงานที่เสร็จ ค่ะ
 • แฟนหนูโดนภาษีย้อนหลัง ผู้รับเหมารับเหมาช่วง ของบริษัท ก็ไม่รู้ว่าต้องไปยืื่น
 • เงินประกันผลงานของงานบริการรับเหมาก่อสร้าง
 • รับเหมางานในนามบุคคลธรรมดา แต่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในการเดินทาง สามารถหักค่าใช้จ่...
 • การวางระบบบัญชีงานรับเหมาก่อสร้าง ทำอย่างไรค่ะ
 • วิธีการคิดต้นทุนธุรกิจบริการ (รับเหมางานระบบในโรงงาน)
 • การบันทึกบัญชี กิจการรับเหมาก่อสร้าง ตัวอย่าง

 • รับเหมาก่อสร้าง

  วันที่: 2 มิ.ย. 2557